Welzijnscoaching

Mensen begeleiden op hun weg naar een gezonder en gelukkiger leven is mijn passie.
Ik geloof in het enorme verschil dat een betere gezondheid kan betekenen voor het welzijn van een individu,  zijn omgeving en de samenleving in het algemeen.
Iedereen wil een optimale fysieke en/of mentale gezondheid,
alleen is het niet zo eenvoudig om die te bereiken.  Dan ben ik er om te helpen.
Ik werk in kleine, haalbare en concrete stappen die op termijn grote veranderingen kunnen teweegbrengen.
Ik help mensen hun leven zelf in handen te nemen en hun doelen te bereiken.
Van bij het begin toon ik aan dat gezondheid zeker niet ten koste hoeft te gaan van geluk en genot, in tegendeel.

Ik werk vanuit een oplossingsgerichte aanpak.We kijken samen naar de huidige situatie, de gewenste situatie en welke stappen er nodig zijn om de gewenste situatie te bereiken.
Dit gebeurt altijd in een waarderende, respectvolle en positieve context.

Vraag een gratis intake of kennismakingsgesprek van 30 min. aan zonder verdere verplichtingen: Contact

Visie op Welzijn

Welzijn bestaat uit:

 • Fysiek welbevinden
  Gezonde voedingsgewoonten
  voldoende beweging en sport
  Voldoende en kwalitatieve slaap
  Ontspanning
  Ademhaling
 • Psychisch welbevinden
  Positief denken en positieve gevoelens
  Gezonde balans van stress en ontspanning
  Zelfacceptatie en zelfrealisatie
 • Sociaal welbevinden
  Positieve relaties
  Zich goed voelen en participeren in de maatschappij
  Gezonde balans tussen verschillende levensdomeinen (Vb. werk-vrije tijd-gezinsleven)

Deze drie gebieden zijn nauw verbonden met elkaar en beïnvloeden elkaar.
Ik heb aandacht voor de onderlinge relaties en ik werk preventief.
Ik richt op het voorkomen van ziekte en op het verbeteren van het algemeen welbevinden.

Aanbod

Individuele coaching
Ik werk zowel met mensen die met een gerichte vraag naar mij komen (‘ik wil gezonder eten’, of ‘ik wil beginnen sporten’, of ‘ik wil mijn stress beter beheersen’) als met mensen die voor een algemene analyse en verbetering van hun welzijn komen.
Een gemiddeld coachingstraject duurt ongeveer 4 maanden waarin er 4 a 5 consulten zijn.
Voor meer informatie kan je me HIER contacteren.

Groepscoaching
In kleine groepjes (4 a 5 personen) werken we rond de volgende thema’s:
– Gezonde levensstijl: voeding, beweging en sport
– Gezond energiepijl: omgaan met stress, positief denken en balans.
Voor elk van de thema’s gaan we in 4 sessies aan de slag met doelstellingen en oefeningen.
Voor meer informatie kan je me HIER contacteren.

Lezingen
Ik geef lezingen over
-Wat is welzijn?
-Het belang van welzijn
-Doelen stellen
-Het belang van motivatie
-Praktische tips om fysiek welzijn te vergroten
-Praktische tips om psychisch welzijn te vergroten
-Praktische tips om sociaal welzijn te vergroten

Een lezing of workshop kan op maat worden aangepast.
Naargelang de grootte van de groep en de wens kan deze lezing meer of minder interactief zijn.
Voor meer informatie kan je me HIER contacteren.